Vergoeding

Per 1 januari 2006 kun je bij de fysiotherapeut terecht zonder verwijzing van de huisarts of specialist, Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie DTF, maar met verwijzing blijft natuurlijk ook mogelijk. Veelal worden de behandelingen (inclusief manuele therapie) vergoed door je zorgverzekeraar, een en ander is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Lees de polisvoorwaarden daardoor goed door zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Als je verzekerd bent voor fysiotherapie worden deze behandelingen rechtstreeks gedeclareerd bij je zorgverzekeraar. Bij geen dekking voor fysiotherapie in je zorgverzekeringspakket ontvang je een nota van ons.
Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten, VVF.

Stay connected with our social network

WhatsApp chat