Kwaliteit

Fysiotherapie Otto is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Deze beroepsorganisatie zorgt onder andere voor de kwaliteitswaarborg.

Fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) van het KNGF moeten aan de volgende eisen voldoen:

1 Ingeschreven staan in het BIG-register van het Ministerie van VWS.
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen een fysiotherapeut die in het register is ingeschreven, mag deze door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde fysiotherapeut is hiermee voor iedereen herkenbaar.

2 Deelnemen aan een klachtenregeling.
Fysiotherapie Otto staat ingeschreven bij de klachtenregeling van het KNGF.

3 Verplichte scholing volgen.

4 Studiepunten halen door na- en bijscholing.

5 Werken conform de KNGF-richtlijnen.

6 Hanteren ven een kwaliteitsdeelsysteem.

7 Voldoende werkervaring hebben.

Stay connected with our social network

WhatsApp chat