Klachtenregeling

Inleidend

Je mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop de fysiotherapeut met je omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met jou fysiotherapeut. Als je daar zekerder bij voelt, kun je een bekende uit de familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kun je via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of zie je op tegen de confrontatie met je fysiotherapeut, dan kun je ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij jou in de regio kun je terecht bij het Landelijk informatiepunt voor Patiënten.

Een klacht indienen, hoe werkt dat?

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie instanties, waar je met je klacht terecht kunt:
de Klachtencommissie van het KNGF
de Commissie van Toezicht van het KNGF
het Regionaal Tuchtcollege van de overheid
In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie de klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met de klacht om.

Schriftelijk indienen

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door jou als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders of verzorgers. Iemand kan ook namens jou een klacht indienen, als jij diegenen daartoe gemachtigd hebt. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf de klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld je eigen naam en adres, evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur de brief naar de instantie die jou klacht het beste kan behandelen.

Meer informatie:

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek of heb je vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend?

Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties:
Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929
Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661

Stay connected with our social network

WhatsApp chat