Disclaimer

Ondanks dat wij constant zorg en aandacht aan de samenstelling van onze website geven, kan het mogelijk zijn dat de informatie die hierop vermeld wordt onjuist of onvolledig is.

De informatie, die je op www.fysiotherapie-otto.nl vindt, wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde, met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.fysiotherapie-otto.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.fysiotherapie-otto.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.fysiotherapie-otto.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.fysiotherapie-otto.nl verkregen is.

Je kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website en ook niet aan de antwoorden op de door jou gestelde vragen. Eventuele prijzen, foto’s, en tekstinformatie zijn ten allen tijde voorbehouden.

Stay connected with our social network

WhatsApp chat